Psychologische begeleiding

Groepspraktijk kinderpraat

Een plek voor kinderen, jongeren én hun ouders


Waarvoor kan u bij groepspraktijk kinderpraat terecht? 


Angsten, ADHD, leerproblemen, moeilijkheden op school, scheiding, verlieservaring, gedragsmoeilijkheden, eetproblemen, emotionele problemen, lichamelijke problemen, ...

Ook kinderen en jongeren hebben het soms moeilijk.

Kinderpraat voorziet psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren van 0 tot 18jaar. Daarnaast bieden we psychologische begeleiding aan voor onderwijsinstellingen om de ontwikkeling van leerlingen te begeleiden.


U kan bij ons terecht voor diagnostich onderzoek:

 • Belevingsonderzoek
 • Intelligentieonderzoek: WPPSI IV, WISC V, WNV
 • Concentratieonderzoek
 • Onderzoek naar ontwikkelingstoornissen zoals ADHD, ASS, ...

Hieronder vind je een overzicht van moeilijkheden waarvoor je bij Kinderpraat terecht kan:

 • AD(H)D / concentratieproblemen
 • ASS
 • Algemene angsten / faalangst / overgeefangst / angst voor honden / ...
 • Emotionele moelijkheden (weerbaarheid, zelfvertrouwen, woede,...)
 • Eetproblemen
 • Gedragsmoeilijkheden op school en/of thuis
 • Hechtingsproblemen
 • Hoogbegaafdheid
 • Hoogsensitiviteit
 • Leerproblemen
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden
 • Ouderbegeleiding: opvoedingsondersteuning
 • Onderzoek: intelligentieonderzoek, belevingsonderzoek, onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen
 • Perfectionisme
 • Problemen in het gezin
 • Psychosomatische klachten
 • Scheiding
 • Slaapproblemen
 • Sociale vaardigheden
 • Stress
 • Trauma / rouwverwerking

Werkwijze

Zodra iemand aanmeld vindt een intakegesprek plaats. Dit doen we om de uitdagingen, die op dat moment aanwezig zijn in het gezin, beter te begrijpen. Tijdens deze onderzoekende fase worden moeilijkheden grondig geanalyseerd.

Vaak bestaat een onderzoeksfase deels uit enkele onderzoeken zoals emotionele-, intelligentie-, of concentratieonderzoek.

Vervolgens wordt via een (cognitieve) gedragstherapeutische benadering gezocht naar de meest effectieve psychologische begeleiding. De kinderpsycholoog stelt vervolgens een efficiënte behandeling voor.

Een traject bestaat steeds uit kindersessies en oudergesprekken. Wij zetten daarnaast sterk in op betrokkenheid van de school wanneer moeilijkheden zich ook daar voordoen. Dit doen we door op regelmatige basis een schooloverleg te voorzien. Dit omdat moeilijkheden bij het kind niet alleen thuis, maar ook op school een aangepaste hantering vragen.

1

Wenst u aan te melden? Start met het invullen van uw contactgegevens op het contactformulier op deze pagina. Het is belangrijk dat wij over zowel uw naam, e-mail, als GSM nummer beschikken. Omschrijf vervolgens beknopt uw aanmeldingsvraag. 

2

Zodra wij uw contactname ontvangen nemen wij telefonisch contact met u op. We maken vervolgens een afspraak voor het inplannen van een intakegesprek.

3

Wanneer een intakegesprek wordt ingepland ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar een intakevragenlijst. Gelieve deze vooraf in te vullen. 

4

Tijdens een eerste verkennend gesprek luisteren we graag naar uw hulpvraag. We lichten onze werkwijze toe en maken vervolgens op basis van de verkregen informatie uit het gesprek een eerste actieplan op. We formueleren een concreet voorstel over de eerste te nemen stappen. 

 
 
 
 
 
 
 
Akkoord