Kinderpsycholoog
Psychologische begeleiding

Kinderpsycholoog Oudenaarde  Waregem

Opvoeden zonder zorgen

Waarvoor kan u bij groepspraktijk kinderpraat terecht? 


Kinderpraat voorziet psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Ook ouders zijn bij ons welkom. Wij zijn een praktijk met psychologen en helpen kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnenU kan ook bij ons terecht voor een breed aanbod aan diagnostisch onderzoeken

Daarnaast bieden we een ruim aanbod aan groepstraingingen aan.Tijdens vakantieperiodes organiseren we losse workshops, voor zij die zich graag wat verder verdiepen in hun emoties én zij die graag op een speelse manier een eerste kennismaking doen met onze praktijk. Wij ondersteunen ook onderwijsinstellingen in de ontwikkeling van een breed zorgaanbod om élke leerling om maat te kunnen begeleiden.

Psychologische ondersteuning

Gedragsmoeilijkheden


Eetproblemen, opstandig gedrag, gebrekkige sociale vaardigheden, slaapproblemen, druk & impulsief gedrag, gedragsproblemen op school, ...

Ingrijpende gebeurtenissen


Scheiding, blijven zitten, trauma, rouwverwerking , leerproblemen, ...

Emotionele moeilijkheden


Angsten, gebrekkige weerbaarheid, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, moeite met emotieregulatie, hoogsensitiviteit, stres & piekeren, psychosomatische klachten, woede, ...

Opvoedingsondersteuning


Moeilijkheden binnen het gezin, ouderbegeleiding, hoe ga ik het beste om met mijn kind bij hoogbegaafdheid, Mijn kind heeft ADHD, mijn kind is vaak boos, ...


Diagnostisch onderzoek

Belevingsonderzoek


Aan de hand van de meest recente onderzoeks-methodes brengen we in kaart wat speelt bij uw kind.

We gaan na welke emotieregulatiestrategiën uw kind inzet wanneer het zich bang, boos of verdrietig voelt. Vervolgens leren we uw kind aan welke technieken wél werken.


Onderzoekscriteria:

- Vanaf 6 jaar

Intelligentieonderzoek


Een brede cognitieve analyse geeft u inzicht in: Wat zijn de sterktes van mijn kind? Welke leermethodes zijn aangewezen? Wat betekent dit voor zijn/haar studiekeuze?


We maken hierbij gebruik van de: WNV, WPPSI IIII, WISC V 


Onderzoekscriteria:

- Vanaf 2,5 jaar

Aandachtsonderzoek


Aan de hand van een uitgebreid onderzoek bij het kind, de ouders en de school brengen we in kaart hoe uw kind functoneert op 5 aandachtsdomeinen. 


Onderzoekscriteria:

- Vanaf 6jaar

Screening ontwikkelingstoornis


Is er een vermoeden van een ontwikkelingstoornis? 


U kan bij ons terecht voor: 

Diagnostiek ADD, ADHD

Screening ASS 


Onderzoekscriteria:

- Vanaf 6jaar

Werkwijze

Zodra je een aanmelding doet vindt een intakegesprek plaats. We streven er naar om dit binnen de 7 dagen na aanmelding in te plannen. Dit doen we om de uitdagingen, die op dat moment aanwezig zijn in het gezin, beter te begrijpen. Tijdens deze onderzoekende fase worden moeilijkheden grondig geanalyseerd. 

Vervolgens wordt via een cognitieve gedragstherapeutische benadering gezocht naar de meest effectieve psychologische begeleiding die past bij uw aanmeldingsvraag. 

Een traject bestaat steeds uit kindersessies en oudergesprekken. Wij zetten daarnaast sterk in op betrokkenheid van de school wanneer moeilijkheden zich ook daar voordoen. Dit doen we door op regelmatige basis een oudergesprek en schooloverleg te voorzien. Dit omdat moeilijkheden bij het kind niet alleen thuis, maar ook op school een aangepaste hantering vragen.

Wens je meer info?

Contacteer ons vrijblijvend!

Kinderpraat Oudenaarde

Pauwel Vanderscheldenstraat 30

9700 Oudenaarde

Kinderpraat Waregem

Zultseweg 10 

8790 Waregem

Copyright, Kinderpraat, Jasmijn Malfliet 2019 - 2023

Melden, België