Kinderpsycholoog
Groepstrainingen

Onze trainingen

Sociale vaardigheden

Ervaart jouw zoon of dochter moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten?


Dan is onze SoVatraining iets voor jou!

Mindsettraining

Toont jouw kind weinig geloof in eigen kunnen? Botst hij/zij weleens op vaste denkpatronen? Gaat het vaak leerkansen uit de weg?


Dan is onze mindset training iets voor jou!

Plusgroepen

Doorheen het schooljaar organiseren wij trajecten voor cognitief sterk functionerende leerlingen. 


Op zoek naar verrijking, differentiatie, filosoferen en complex denken? heb jij zin om samen met ontwikkelingsgelijken de leerkuil in te duiken?

Dan zijn de plusgroepen iets voor jou! 


Executieve functies

Zijn de executieve functies van jouw zoon of dochter nog onvoldoende ontwikkeld?


Dan is een training van deze regel- en aansturingsfuncties iets voor jou!

Assertiviteit-training

Herken je in jouw kind een heethoofd of eerder een watje? In deze training leren we assertief te zijn. We leren grenzen stellen en opkomen voor onszelf. 


Oudergroep eetstoornissen

Deze infosessies zijn bedoeld voor ouders als inspiratie op het moment dat er bij de jongere een eetstoornis wordt vermoed of reeds is vastgesteld.

Eerste hulp bij faalangst

In 7 bijeenkomsten leren jongeren hun faalangst onder controle te houden. Ouders krijgen tips over hoe ze de begeleiding thuis kunnen oppakken.

Lateralisatie training


Telefoon+32468126046
Maandag - Zaterdag
08:00 - 22:00
Zondag
Gesloten

Copyright © Alle rechten voorbehouden

Melden, België